VELKOMMEN TIL NESTE KAPITTEL I HISTORIEN OM BÅRD BREIVIKS SØYLER

Det har alltid stormet rundt søylene Bård Breivik laget for Torgalmenningen i Bergen.

I 2019 skal vi skrive et nytt kapittel i fortellingen, da skal søylene byttes ut og senkes rundt kysten.

Nettsiden UNDERVERKENE.NO vil over tid fortelle om søylene og deres liv i storm og stille under vann.

 Restauranten Under v/Lindesnes, Nemo på Gravdal ved Bergen og Gulen Dykkesenter har alle fått søyler.

FØLG SØYLENE PÅ:  UNDERVERKENE.NO

https://www.under.no/        NEMO Bergen      GULEN DYKKESENTER

under-02Bård_BreivikTorgalmenningen